ENERGI OCH FASTIGHET AB | INFO@ENERGIOCHFASTIGHET.SE
KULINGGATAN 3, KARLSTAD | TEL: 054-21 53 43 | Org.nr: 556550-3546

filosofi

Filosofi

Arbetssätt och företagsfilosofi

Vi tror på att individen, ansvar och samarbete skapar kvalitétsprodukter som gynnar både våra kunder och oss själva. En ledande montör på Energi & Fastighet fungerar på de flesta av våra projekt som assisterande projektledare. Våra projektledares och montörers gemensamma kunskaper och erfarenheter är våra viktigaste arbetsverktyg i att hitta bästa lösningen. Vi har fasta månadslöner utan ackordsystem för att kunna lägga fokus på produkten vi skall leverera.