ENERGI OCH FASTIGHET AB | INFO@ENERGIOCHFASTIGHET.SE
KULINGGATAN 3, KARLSTAD | TEL: 054-21 53 43 | Org.nr: 556550-3546

tjanster

Tjänster

Energi & Fastighet har ett brett tjänsteutbud. Vi har även elbehörighet, vilket är en fördel då vi kan arbeta och planera elförsörjning parallellt med våra egna jobb på plats. Vår specialitet är;

  • OVK
  • Injustering
  • Installation
  • Tillverkning
  • Service
  • Projektering