ENERGI OCH FASTIGHET AB | INFO@ENERGIOCHFASTIGHET.SE
KULINGGATAN 3, KARLSTAD | TEL: 054-21 53 43 | Org.nr: 556550-3546

var_verkstad

Vår verkstad

I vår välutrustade verkstad har vi möjlighet och kapacitet att själva göra kundanpassade konstruktioner och plåtarbeten. Detta ger oss en fördel gentemot våra konkurrenter då vi kan behålla kontroll, öka kvaliteten och minska leveranstiderna.